103 - อาสา...เพื่อเรียนรู้

posted on 23 Mar 2013 15:00 by dangerousfox directory Fiction, Diary, Idea
 
 Volunteers are paid in six figures...
S-M-I-L-E-S.  
(อาสาสมัครได้รับค่าจ้างเป็นคำๆหนึ่ง..."ยิ้ม")
แปลไม่ตรงนะครับ ฮ่าๆ
Gayla LeMaire
http://www.quotegarden.com/
 

 


ค่ายอาสาครั้งแรกของผม...

ค่ายที่ต้องเดินทางทรหดกว่าสองวันจากกรุงเทพฯไปยังเขตชายแดนที่ตาก

ค่ายที่ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้า สัญญาณใดๆก็ตาม...

ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เคยใช้...

...

สิบสองวันต่อจากนี้จะต้องเจออะไรบ้าง...

...

ผมเคยคิดว่าผมคงอยู่ไม่ได้แน่ๆ...กับระยะเวลาสิบสองวันต่อจากนี้ แต่พอลองอยู่ไป...

สภาพสังคมที่บริสุทธิ์

สภาพอากาศที่สดใส (แม้แดดจะร้อนในตอนกลางวัน และหนาวในตอนกลางคืน)

เด็กน้อยไร้เดียงสาที่ซนบ้างอะไรบ้างตามภาษาเด็ก

สภาพพื้นที่ที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรวุ่นวาย

มีเพียงชาวบ้านและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต...

สังคมพอเพียงที่ชาวบ้านอยู่อย่างพอใจ และไม่พยายามขวนขวายหาสิ่งที่เกินจำเป็น...

...

สิบสอ